ޚަބަރު
5 މީހަކު ދަތުރުކުރި ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ރ. ކުޑަކުރަތު ރިސޯޓުން ފުރައިގެން 5 މީހަކު މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި، އޭގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.އިން ވިދާޅުވީ، ބަންޑުން ޖަހާލީ ރ. ކުޑަކުރަތު ރިސޯޓުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި “ލިއޯ ޕާލް” ނަމަކަށް ކިޔާ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއްކަމަށެވެ. އަދި އޭގެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ލޭންޑިން ކްރާފްޓް ބަންޑުން ޖަހާލައި އޭގެން ދަތުރުކުރި 5 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ގެއްލިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓްގާޑް ސެކެންޑް ސްކޮޑްރަންއިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ކަނޑުވެފައި ވެ އެވެ. އަދި އެ 4 މީހުން ރޭގެ ފަތިހު ވަގުތުގައި ސީއެމްބިއުލާސުން ވަނީ ސަލާމަތް ކޮށްފަ އެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.އިން ވިދާޅުވީ ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފާސްޓް އިންޓަރސެޕްޓަރ ކްރާފްޓް ހަކުރާ ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top