ޚަބަރު
ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހުން މާލެއަށް ފޮނުވައިފި
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް---ފޮޓޯ: ދަ އެޑިޝަން

ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހުން މާލެއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

“ޖަޒީރާ”އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 3 މީހުން މާލެއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މަގުމަތީގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި އީދު ލައިޓެއް ވެއްޓިގެން މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމަށްވެސް އޭނާ މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެމީހާވެސް މާލެއަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 22:48 ގައި ފުވައްމުލަކުގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ 2 ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެގެން ކަމަށެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ފުވައްމުލައް އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ގިޑިގެއެއްގެ ބައެއް ނެއްޓިފައިވަނިކޮށް ބާރަށް ދުއްވާފައި އައި ސައިކަލެއް އެތަނުން ނެއްޓިގެން ދާން މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެއްޓިގެން ނެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 3 މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދީފައިވަނީ ފުވައްމުލައް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވީ 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އައިސީޔޫގައިވެސް ފަރުވާ ދީފައިވެ އެވެ. އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދީފައިވަނީ  ސައިކަލް ދުއްވަން އިން އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top