ޚަބަރު
ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސް ކުންފުނީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް، ޓިކްޓޮކާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތައް އިހްތިޔާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައި ވެއެވެ. އުރީދޫން މިކަން އިއުލާންކުރީ ރޭ އުރީދޫ ހެޑް ކުއާާޓަރުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓެއްގަ އެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ ޓިކްޓޮކަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށާއި ރޭ ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕާޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން އުރީދޫ ނެޓްވޯކުގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރަށް އަވަސް ސްޕީޑުގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުމާއި ސްޓްރީމް ކުރުމާއި ޝެއާކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތައް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެފައި ވެއެވެ.

43
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top