ޚަބަރު
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުދު އެލާޓު ނެރިފައިވާ ކަމަށް  މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އާ ހަމައަށެވެ. މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކުރެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 35 މޭލަށް ވައި ގަދަ ވާނެކަމަށްވެސް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

ރޭގެ 21:30 އާއި ހަމައަށް ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވާއިރު، ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑު ސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރިފައިވަނީ 22:30 އާއި ހަމައަށް ކަމަށް މެޓު އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ އަކީ މޫސުމް ބަދަލުވާ ދުވަސްވަރުގެ ވިއްސާރަ ކަމަށެވެ. މެޓު އޮފީހުން ލަފާ ކުރާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ އެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން ކުރަމުން ދިޔަ ވިއްސާރަ އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި އެކު އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 48 އުތުރާއި މެދުރާއްޖެ ތެރެއަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކުރާއިރު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާތާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ އުދައިގެ އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި 3 ފޫޓާއި 6 ފޫޓާއި ދެމެދުގައި އުޅޭއިރު ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެ ތެރެއަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކުރެ އެވެ. އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް ވެސް އެއިދާރާއިން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top