ދުނިޔެ
އެކްސްއިން މަންޑޭލާގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މީސް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް އެކްސްއިން ނެލްސަން މަންޑޭލާގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

އެކްސްއިން ޒްވެލިވެލިލޭ މަންޑްލާ މަންޑޭލާ ސަސްޕެންޑްކުރީ “ފްރީޑަމް ފްލޮޓިއްލާ” ނަމަކަށް ކިޔާ ހަރަކާތެއްގައި ޒްވެލިވެލިލޭ ބައިވެރިވުމުން ނެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ މަޖިލީސް މެންބަރެއް ކަމުގައިވާ މަންޑޭލާ ބައިވެރިވި މި ހަރަކާތަކީ ގައްޒާއަށް އެހީ ފޯރުކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ. ފްރީޑަމް ފްލޮޓިއްލާއިން ދަނީ 2007 އިން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވަމުން ނެވެ.

ނަމަވެސް އިޒްރޭލުން ހިންގާ ހަނގުރާމައިގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ގައްޒާ މީހުންނަށް އެހީވާން މަސައްކަތްކުރާ ޒްވެލިވެލިލޭ އެކްސްއިން ސަސްޕެންޑްކުރީ ކީއްވެ ކަމެއް އެކުންފުނިން އާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައި ނުވެ އެވެ.

އެއާއެކު، މަންޑޭލާގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ޒްވިވެލިލޭ ސަސްޕެންޑް ކުރީ ކީއްވެކަމާއި ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ. ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޒްވިވެލިލޭ ސަސްޕެންޑް ކުރީ ގައްޒާގައި ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ޒްވިވެލިލޭ ފާޅުގައި އަޑު އުފުލުމާއި ގުޅިގެން ނެވެ.

7
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top