ޚަބަރު
ސިފައިންގެ ފުލެޓުތައް ކުއްޔަށްދޭ ނަމަ އަތުލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު

ސިފައިންނަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސިފްކޯގެ ފްލެޓުތައް އެހެން މީހުންނަށް ކުއްޔަށްދޭ ނަމަ އެތަން އަތުލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމްއެންޑީއެފުން ދީފި އެވެ.

ސިފްކޯ ފްލެޓުތައް ދިންއިރު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ދެވަނަ މީހަކަށް ކުއްޔަށް އެތަން ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ ސިފްކޯގެ ބައެއް އެޕާޓްމަންޓުތައް ކުއްޔަށް ދޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދައިން ކަނަތައް ކުރާ މީހުންނަށް އެތަން އަތުލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުގެ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާތަނަށް އަދި އެއްވެސް ފްލެޓެއް އަތުލާފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިފައިންގެ ތިން ޓަވަރަށް 548 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ.

ސިފައިންގެ ފްލެޓްތަކުގެ ބިންގާ އެޅީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 26 ދުވަހު އެވެ. ތިން ޓަވަރުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 345 އެޕާޓްމަންޓުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އަދި ބައެއް ތަންތަނަށް ވަނީ މީހުން ބަދަލުވެސް ވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ފްލެޓުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކި ތަންތަނުގައި އިސްތިހާރު ކޮށްފައި ވެސް ހުއްޓެވެ.

ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ފެށި އެ މަސައްކަތް ނިމުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ.

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top