ޚަބަރު
މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނުނަގާނަން: ސަރުކާރު
މިހާރު އޮންލައިން

މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދާދި ފަހުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީސް އިންތިހާބުން މިފަހަރު ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ ކުރިންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ފައިދާ ނުނަގާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޔަގީންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް (ޕީއެންސީ)އަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުނެއްކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުނަގާނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައި”

ހީނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ޕީއެންސީން މަޖިލީހުގެ 70 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ދަނީ ޕީއެންސީން އެކަމުގެ ފައިދާ ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ހިފާފާނެތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ނެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ހީނާ ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީން ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ފައިދާ ނަގާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ކަންކަމުގައި އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާނީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭ ހަމައިން ކަމަށް ހީނާ އޮޅުންފިލުވާދެއްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މި ގައުމަށް ތަރައްގީ ގެނައުން ކަމުގައި ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނުސީދާކޮށް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްކުރައްވާފައި ހީނާ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ސުޕަ މެޖޯރިޓީގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ސަރުކާރަކުން ހިފާފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ކޮންމެހެން މިހާރު ތަކުރާރުވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

“ރައްޔިތުން ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ދިނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދަވަން. ރައްޔިތުން ސުޕަ މެޖޯރިޓި ދިނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރަން”

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރި 66 ކެނޑިޑޭޓަކު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، އޭގެފަހުން ވަނީ އަމިއްލަގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރި 7 ކެނޑިޑޭޓަކުވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޤުލަބިއްޔަތު ލިބިފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top