ކުޅިވަރު
ކޭންގެ ދެ ގޯލާއެކު ބަޔާން އަށް މޮޅެއް

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ހެރީ ކޭންގެ ދެ ގޯލާއެކު ބަޔާން މިޔުނިކުން އައިންޓްރަކްޓް ފްރޭންކްފާޓް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ 9 ވަނަ މިނެޓުގައި ކޭން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް، 23 ވަނަ މިނެޓުގައި ފްރޭންކްފާޓް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ހޫގޯ އެކިޓިކޭ އެވެ.

މެޗުގައި ކޭން ޖެހި ދެވަނަ ގޯލަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލެކެވެ. އެއާއެކު، އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޖުމްލަ 42 ގޯލު ހަމަކޮށް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ރެކޯޑް މުގުރާލާފަ އެވެ. މީގެކުރިން އޭނާ އަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހިފައިވަނީ 2017-2018 ވަނަ ސީޒަނުގަ އެވެ. ޓޮޓެންހަމް އަށް ކުޅެމުން އޭނާ ވަނީ އެ ސީޒަނުގައި 41 ގޯލު ޖަހާފަ އެވެ.

ކޭންގެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ލީގުގައި ހިމެނޭ 17 ޓީމުގެ ތެރެއިން 16 ޓީމު ކޮޅަށް ގޯލު ޖަހާފަ އެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި، ލީގުގެ ހުރިހާ ޓީމެއް ކޮޅަށް ގޯލެއް ނުވަތަ އެސިސްޓެއް ހެދުމުގެ ރެކޯޑް ވެސް އޮތީ ކޭންގެ އަތުގަ އެވެ.

ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖަހާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔަކީ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އޭނާ ވަނީ 41 ގޯލު ޖަހާފަ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ބާކީ ތިން މެޗު އޮތްއިރު ކޭން ވަނީ 35 ގޯލު ޖަހާފަ އެވެ.

ބަޔާނަށް ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޖައުމަނު ލީގާއި ކަޕު ގެއްލިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ޓީމު ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދާފަ އެވެ. ސެމީ ގައި ބަޔާން ނިކުންނާނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަ ށެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top