ކުޅިވަރު
ލެވަކޫސަން ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ކުރިޔަށް

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ސްޓުޓްގާޓް ކައިރިން އެއްވަރުކޮށް، ބަޔާ ލެވަކޫސަނުން ގެންގުޅުނު ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

ހުރިހާ މުބާރާތެއް ހިމެނޭހެން މި ސީޒަނުގައި ލެވަކޫސަނުން 46 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އަދި އެއްވެސް މެޗަކުން އެ ޓީމު ބަލިވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެ ޓީމު މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ ފަހުވަގުތު ގޯލު ޖަހާ ޓީމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެގޮތުން، ސްޓުޓްގާޓް ކައިރިން ވެސް އެއްވަރުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަށް ގޯލެއް ޖެހިފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް، ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން 11 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ސްޓުޓްގާޓް އިން ވަނީ ދެ ގޯލު ޖަހާފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ގޯލުތައް ޖެހީ ކްރިސްޓިއަން ފުހްރިޗް އާއި ޑެނިޒް އުންޑެއަވް އެވެ.

ސްޓުޓްގާޓް އިން ދެވަނަ ގޯލު ޖެހިތާ ފަސް މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ލެވަކޫސަންގެ އަމީން އަދީލް ވަނީ ގޯލެއް ޖަހައި، ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފަ އެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ރޮބާޓް އަންޑްރިޗް އެވެ.

ލެވަކޫސަނުން ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، މިހާރު އެ ޓީމަށް ވަނީ 81 ޕޮއިންޓު ލިބިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން، އެ ޓީމު ވަނީ ޖަރުމަނު ކަަޕުގެ ފައިނަލުންނާއި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުންވެސް ފުރުސަތު ހޯދާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top