ތަރާވީސް ވަގުތުގައި ތ. ވިލުފުށީ ގެއަކަށް ވަދެ ވައްކަން ކޮށްފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގެއިން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ވަނީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގީ ރޭ 7:30 އާއި 8:55 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެގެއިން ވައްކަން ކޮށްފައިވަނީ އެ ގޭގެ އަލަމާރި ހަލާކުކޮށްލައިގެން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ އިރު މިހާތަނަށް އެކަން ކުރި ބަޔަކާއި ފައިސާތައް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *