މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާމިނަތު ޢާޠިފާގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 10:02 ހާއިރު ކާނިވާއާއި ދިމާ ރިންގް ރޯޑުގައެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ސައިކަލެއްގައި ޖެހިއެވެ.

ކާރުކޮޅު އެކްސިޑެންޓްވި އިރު އޭގައި މިނިސްޓަރު އާތިފާވެސް އިންނެވިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވު ކަމަށް އަދި ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *