ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ވެރިޔަކީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން ރީކޯ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިސްވެރިޔަކީ ކާކުކަން ނޭނގިގެން އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

މޫސަ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިޔަކީ ކާކުތޯ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިއަކީ ކާކުތޯ މެމްބަރުންނަށް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ؟ ކުރީގެ ރައީސް ތޯ؟ ޕާޓީގެ ރައީސް އަބްދުއްﷲ ޝާހިދު ތޯ؟ ޗެއާ ފައްޔާޒުތޯ؟

އެމްޑީޕީގައި ތިން އިސްވެރިން ތިއްބޭކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން އެކްސްގައި ލިޔުއްވި ޕޯސްޓުގައި ރީކޯ ވަނީ ޕާޓީގެ އިސްވެރިޔަކީ ކާކުކަން މެންބަރުންނަށް އެނގެން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ ގިނަ ބާރުތަކެއް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންއަށް ދިންކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަސާސީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ކާކުތީވެސް މޫސަ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ.

މޫސަ އަކީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އެވެ. އޭނާ އެމްޑީޕީން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓުލީ މައްސަލައެއްގައި އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެމްޑީޕީން ކަނޑާލުމުން މޫސަ ވަނީ އޭރު ވެރިކަމުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްއާ ގުޅި ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިވުމުން މޫސަ ވަނީ ޕީޕީއެމްއާ ދުރަށް ޖެހި ވަޑައިގެން ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ދިފާއު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައިވެސް ވެ އެވެ.

މޫސަ އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅި ވަޑައިގެންނެވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 8 ގަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top