ޚަބަރު
އައްޑޫގައި ފެން ބޮޑުވެ ފަސް ގެއަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ރޭ ވެހުނު ބޯ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އައްޑޫގެ ބައެއް އަވަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ފަސް ގެއަކުން މީހުން ހުސްކޮށްފި އެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނީ ރޭ ވެހުނު ވާރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވަނީ ސ. ފޭދޫއަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފޭދޫގެ 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކޮށް، އަވަށު އޮފީހުންނާއި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެ އެވެ.

ފޭދޫގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ޖުމުލަ ފަސް ގެއަކުން މީހުން ހުސްކުރަން ޖެހުނުކަމަށްވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދެ ގެއެއްގެ މީހުން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ބާކީ ގެތަކުގެ މީހުން ބަދަލުވެފައިވަނީ އެ މީހުންގެ އާއިލީ ގެތަކަށްކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުންޏެވެ.

އައްޑޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެން ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އިތުރުން އެކި އަވަށުގެ އަވަށު އޮފީހުން ގުޅިގެން ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމާއި ޕަމްޕް ޖަހައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓު އޮފީހުން ވަނީ އިއްޔެ އެ ސަރަހައްދަށް ވައިޓް އެލާޓްގެ އިތުރުން ޔެލޯ އެލާޓްއެއްވެސް ނެރެފަ އެވެ.

ރޭ އައްޑޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުނު ނަމަވެސް މިއަދު އެ ސިޓީގެ މޫސުން އޮތީ ވަރަށް ރީތިކޮށެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top