ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓަރުން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން، އަދާރަނަ ރިސޯޓްގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެންސީޓީސީގެ ޓުވީޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފަައިވަނީ، އެންސީޓީސީގެ އޮފިޝަލުން އަދާރަނަ ރިސޯޓްގެ ސީނިއަރ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

ލަންކާ ހަމަލާއަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަލާއެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީތަކުން އަންނީ ދެމުންނެވެ. އަދި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ނެރެފައިވާ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ  އެމެރިކާއިން ވަނީ އަލުން ރިވިއުކޮށް ލެވަލް ދޭއްގައި ނެރެފައެވެ. ލަންކާގައި މި އެޑްވައިޒަރީ އޮތީ ލެވަލް ތިނެއްގައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *