ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ) ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑުތައް ހާސިލް ކުރަން ދިރާގުން މުހިންމު ދެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ފަންނުވެރިކަން ބޭނުން ކޮށްގެން ހިންގާ މި ދެ ޕްރޮގްރާމަކީ ވެސް ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށާއި އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީގައި ޑިޖިޓަލް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ދެ މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން ކާރިސާތައް ދިމާވާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ރަށްރަށް އެސެސްމަންޓް ހަދާނެ އެވެ.

ދިރާގުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނަނީ ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ހިންގަނީ "ޑްރޯންސް ފޯ ރެސިލިއެންސް" އާއި "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް އެޑިޝަން" ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *