ދުނިޔެ
ގައްޒާގައި ހިންގާ ޖަރީމާ ހުއްޓުމަށް ބްރިކްސްއިން އެހީވުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި
ފޮޓޯ: އައިއާރްއެންއޭ އެޖެންސީ

ގައްޒާގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ބްރިކްސްގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އީރާނުގެ ޑެޕިއުޓީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަލީ ބަގޭރީ ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

ބަގޭރީ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި ބޭއްވި ބްރިކްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެދުއިރުމައްޗާއި އުތުރު އެފްރިކާގެ އެންމެ ފަހުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން ނެވެ.

ގައްޒާގައި ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ ކުށުގައި ޒަޔަނިސްޓް ވެރިން، ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓަށް ގެނައުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާއިން އެޅި ފިޔަވަޅަށް ތައުރީފު ކުރައްވައި، ބްރިކްސްގެ އެހެން މެމްބަރު ގައުމުތަކުން މިކަމުގައި ތާއީދު ފާޅުކޮށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބާރުއެޅުމަށްވެސް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ގައްޒާގައި 200 ދުވަސް ވަންދެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގެ ގައުމަކީ ނައްތާނުލެވޭނެ ގައުމެއްކަން ސާބިތު ކަމަށެވެ.

ބަގޭރީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައްޒާގެ ދިފާއީ ބާރެއް ނެތް ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ޒަޔަނިސްޓް ވެރިކަމުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަކީ ލުބުނާނުން ފެށިގެން އިރާގާއި މުޅި ސަރަހައްދުގައި ސުލްހައާއި އަމާންކަން ގާއިމްކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top