ކުޅިވަރު
ބާސެލޯނާ އާއެކު ޒަވީ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން، 2025 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ޒަވީ ވަނީ އެ ޓީމު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޖަނަވަރީ މަހު އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ކްލަބުގެ ރައީސް ލަޕޯޓާގެ އެދުމުގެ މަތިން ޒަވީ ވަނީ މަޑުކުރަށް ނިންމާފަ އެވެ.

ގަތަރުގެ އަލް ސާދު ދޫކޮށް ޒަވީ ބާސެލޯނާ އާ ގުޅުނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފުލް ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ސެޕްނިޝް ލީގު ކާމިޔަބު ކޮށްފަ އެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަސް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކެ އެވެ. ލީގު ތާވަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށްވުރެ 11 ޕޮއިންޓު ފަހަތުން ދެވަނައިގައި އޮތްއިރު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާގައި ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވެ، ބާސެލޯނާ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓާފަ އެވެ.

އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށްފަހު ޒަވީ ބުނީ ބާސެލޯނާގެ ބޯޑަށް ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ކްލަބުގައި މަޑުކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ބުނެ، އޭނާ ވަނީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

ޒަވީ ވަނީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ ބާސެލޯނާ އާއެކު 25 މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top