މާފަންނު ގެއެއްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި އެއަރ ކަންޑިޝަނާއެއް ހަރުކުރަން އުުޅުނި ބިދޭސީއަކު މަގުމައްޗަށް ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 18:34 ގައި ކަމަށެވެ.  ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އަނިޔާވި، ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހާ ފަރުވާ ދިނުމަށް މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިމާރާތުން ވެއްޓުނު ބިދޭސީ މީހާއަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *