ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ތަމްސީލްކުރައްވާނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މީސްމީޑިއާގައި އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝިދު ވެގެންދާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ވެ ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ ރައީސަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.