ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޝައިނީ ބަލިޤަބޫލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް ޝައިނީ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންތިހާޞުގައި ވާދަކޮށް ބަލިވެފައި ވާކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހެންވޭރު އުތުރަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހޮވި ވަޑައިގަތް ނަމަވެސް، ދާއިރާއަށް ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރއްވާ ކަމަށެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު ކުރީގައި އުޅެނީ އެމްޑީޕީ އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.