ޚަބަރު
ހޫނު ފިލައި، މޭގައި ވިއްސާރަ ކުރާނެ: މެޓް
ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ރިވިއު

މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ “އެލް ނީނޯ” ގެ އަސަރުތައް ކެނޑި، މެއި މަހުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

“ޖަޒީރާ” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އޭޕްރީލް މަހުގައި ރާއްޖޭގައި އިހުސާސްކުރެވޭ ހޫނު މިން ވަރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ އަސަރުތައް ރާއްޖެއަށް ކުރި ނަމަވެސް، އޭޕްރީލް މަހަކީ އާންމުގޮތެއްގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ހޫނު ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް އެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު މާލޭގައި އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނު މިން ގަދަ ކަމަށް މެޓުން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހޫނުމިން ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 46.6 ޑިގްރީ ސެލްޝިޔަސްގައި ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ހާމަކުރި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގެ ހޫނުމިން އެވްރެޖްކޮށް 40 ޑިގްރީ ސެލްޝިޔަސްއިން މަތީގައި އުޅޭއިރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނު ސަރަހައްދު، އައްޑޫއަށް ފުދޭވަރަކަށް ފިނި ކަމަށް މެޓުން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހޫނުމިން އެންމެ ގަދަ ކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވުނު ދުވަހުގައި 48 ޑިގްރީ ސެލްޝިޔަސްއަށް ހޫނުމިން ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top