ދުނިޔެ
އީރާނާއިއެކު ވިޔަފާރިކުރާތީ ޕާކިސްތާނަށް ދަތިކުރުމުގެ އިންޒާރު

އީރާނާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނާއި މެދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

އަށް އަހަރު ފަހުން ޕާކިސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ފުރަތަމަ އީރާނުގެ ރައީސް، އިބްރާހީމް ރައިސީ ކުރެއްވި ތިން ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ބުދަ ދުވަހު ނިންމާލެއްވީ އިއްޔެ އެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުން ވަނީ މިހާރު ކުރަމުންދާ 2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބައިލެޓްރަލް ޓްރޭޑް، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ތެރޭ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން އޮފީހުން ބުނީ ކަރަންޓާއި ކަރަންޓް ޓްރާންސްމިޝަން ލައިންތަކާއި އީރާނާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގޭސް ހޮޅި މަޝްރޫއު ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަކަތަ ދާއިރާގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ދެ ފަރާތުން އިތުރަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާއިން ވަނީ އީރާނާއިއެކު ވިޔަފާރި ކުރަން ނިންމާ ހުރިހާ ގައުމުތަކާއި މެދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން  ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އީރާނާއިއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތައް އެކި ސަބަބުތަކާއި ގުޅިގެން މަޑުޖައްސާލާފަ އެވެ.

“ޕާކިސްތާނުގެ ބޭންކުތަކުން އީރާނުގެ ބޭންކުތަކާ ސީދާ ވިޔަފާރި ކުރަން ފަސްޖެހޭތީ، ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ރަސްމީ ވިޔަފާރިއާއި ބޭންކިން ހަރަކާތް ފުޅާކުރުމަކީ ލަސްވާނެ ކަމެއް” އަލްޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތުދިން ޕާކިސްތާނުގެ އިކޮނޮމިސްޓެއް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު، އިގްތިސާދު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ޕާކިސްތާނަށް އެމެރިކާގެ އެހީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް އިކޮނޮމިސްޓުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު، އީރާނާއި ގުޅުން ނުބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން ޕާކިސްތާނުގެ ޑިމާންޑްތަކަށް އެއްބަސްކުރުވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ހުޅުވިދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިސްޓުން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top