ދުނިޔެ
އީރާނުގެ މިނިސްޓަރެއް ހައްޔަރުކުރުމަށް އިންޓަޕޮލްއިން ނޯޓިސް ނެރެފި
1994 ގައި އާޖެންޓީނާގެ ޔަހޫދީ މަރުކަޒަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 85 މީހުން މަރުވި އެވެ.---ފޮޓޯ: ސީއެންއެން

އީރާނުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ވާހިދީ ހައްޔަރުކުރުމަށް އިންޓަޕޯޯލްއިން ރެޑް ނޯޓިސްއެއް ނެރެފި އެވެ.

އިންޓަޕޯލްއިން ވާހިދީ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނޯޓިސްއެއް ނެރުނީ އާޖެންޓީނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ނެވެ. 1994 ގައި އާޖެންޓީނާގެ ވެރިރަށުގައި ހިންގި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގައި އޭނާގެ އަތެއް ވާ ކަމަށް އާޖެންޓީނާއިން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ ހާދިސާގައި ހަމަލާ އަމާޒުވީ އާޖެންޓީނާގެ ޔަހޫދީ ޖަމާއަތެއްގެ މައި މަރުކަޒު (އާޖެންޓީން އިޒްރޭލީޓް މޫޗުއަލް އެސޯސިއޭޝަނަށް) ކަން ރިޕޯޓްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އާޖެންޓީނާއިން އިންޓަޕޯލްގައި ވާހީދީ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެދުނީ ހިޒްބުالله އިން މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ކަމަށް ފެޑެރަލް ކޯޓަކުން ކަނޑައެޅުމާއި އީރާން ސަރުކާރުގެ އިރުޝާދާއި ފައިނޭންސިންގެ ދަށުން ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަކުން ކަނޑައެޅިތާ ދެ ހަފްތާ ފަހުން ނެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ މަތީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ މި ހުކުމަކީ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތި ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް ސީއެންއެެން އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

1994 ގައި ހިންގި އެ ބޮންގޮއްވުމުގެ ހާދިސާއަކީ އާޖެންޓީނާގައި މިހާތަނަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާ އެވެ. މިހާދިސާގައި 85 މީހަކު މަރުވެ، 300 މީހުން ޒަހަމްވި އެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ މި ނިންމުމާއި ގުޅޭގޮތުން އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ނާސިރު ކަންނާނީ ވިދާޅުވީ މި ހުކުމަކީ “ގާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ފިޔަވަޅެއް” ކަމަށާއި “ހަގީގަތް ހޯދުމަށް ކުރާ ތަހުގީގުގެ ތެރޭގައި އިތުރު އެއްކިބާވުމެއް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް” ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އިޒްރޭލުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ މި ނިންމުމަށްޓަކައި އާޖެންޓީނާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

 

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top