ޚަބަރު
މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު މިއަދު ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ އޯލެވެސް އަދި އެސްއެސްސީގެ އިމްތިހާނު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ އިމްތިހާނެވެ.މި އިމްތިހާނުގައި 7،501 ދަރިވަރުން މިއަހަރު ބައިވެރިވާ އިރު މިދިޔަ އަހަރު ބައިވެރިވެފައިވަނީ 6،698 އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅައި ބަލައި އިރު 803 ދަރިވަރުންގެ އިތުރު ވުމެކެވެ.މި އިމްތިހާނަކީ ދަރިވަރުން ހަދާ އެންމެ ބޮޑު އިމްތިހާނެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން މި އިމްތިހާން ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ 256 ސެންޓަރުގައި މި އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ދެ އެވެ.

އެގޮތުން އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 7،133 ދަރިވަރުންނެވެ. އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ހިމެނެނީ އިސްލާމާއި ދިވެއްސެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ދަރިވަރުން ހަދާނީ އިސްލާމް މި މާއްދާގެ އިމްތިހާން ކަރުދާހެވެ.

މި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ހިތްވަރު ދެއްވާ ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިއަހަރު އޯލެވެލް އައި.ޖީ.އެސް.އީ އިމްތިހާން އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަށް އެދެމެވެ. މާތްﷲ އަޅުގަންޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ދަރިވަރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި. އާމީން.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުސޫލަށް ވަނީ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ސަރުކާރުން ގެންނަވާފަ އެވެ. ސަރުކާރުން ގެނައި މިބަދަލަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދީ، ދަރިވަރުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ގެނައި ބަދަލެވެކެވެ. ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކަށް ދަރިވަރުން ވާސިލުވުމަށް، ދަރިވަރުން، ޓިޗަރުންނާ ބެލެނިވެރިން، އިތުރު އަޒުމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ތަޢުލީމީ ވުޒާރާއިން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top