ޚަބަރު
އައު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ: ފުލުހުން

އަލަށް ޓެކްސީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރަތްތައް ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުޅިން އަލަށް ޓެކްސީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ އަލަށް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތާއި ގުޅޭ ފަރާތްތައް މަގުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށާއި، ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު ތަކާއި އާންމު އުސޫލުތަކަށް އެފަރާތްތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ފުލުހުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އަލަށް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތާއި ގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން މިހާރު ޓެކްސީ ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެސް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފުލުހުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ގޫގުލް ފޯމެއް މެދުވެރި ކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އަދި ބައިވެރިވެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ މޭއި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ 23.59 ގަ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top