ދުނިޔެ
ބޮޑު މަޝްރޫއުއެއް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް އިރާންގެ ރައީސް ސްރީލަންކާއަށް
ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ބޮޑު މަޝްރޫއުއެއް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސީ ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަތީ ޕާކިސްތާނަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެވެ. ރައީސް ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ލަންކާއާއިއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އިތުރުން ހައިޑްރޯ ޕަވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްވެސް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަ ށެވެ.

މި މަޝްރޫއުއަކީ 514 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި މަޝްރޫއުއެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

އޭޕްރީލް 2008 ގައި އީރާނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އަހުމަދީނެޖާދު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު އީރާނުގެ ރައީސަކު ލަންކާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ދެގައުމުން ފަސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާނެ އެވެ.

އީރާނުން ހައިޑްރޯ ޕަވާ މަޝްރޫއު އަޅަން އެއްބަސްވީ 2010 ވަނަ އަހަރުގަ އެވެ. ނަމަވެސް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރުމަށްފަހު މި މަޝްރޫއުއަށް އިތުރަށް ފަންޑް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ފަހި ނުވި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.  އެ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އީރާނަށް އެމެރިކާއިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރަން ދަތިވެ، ބާކީ ފައިސާ އަމިއްލައަށް ހޯދަން ލަންކާއަށް މަޖުބޫރުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، ކޮވިޑް-19 އާއި ތިމާވެށީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ލަންކާ ރައްޔިތުންގެ މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބުން މި މަޝްރޫއު އަލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި އެވެ.

ލަންކާގެ ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ގްރިޑަށް 290 ގިގަވޮޓް ގަޑިއިރަކަށް އިތުރުވާއިރު، 6،000 ހެކްޓަރު (15،000 އަކަމީޓަރު) ގެ ދަނޑުބިމަށް ފެނާއި ތިން ސަރަހައްދެއްގެ އެތައް ހާސް އާއިލާއަކަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

78
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top