ފިހާޅޮހި އައިލެންްޑް ރިސޯޓުގައި މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެއީ އެރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އައިސް އުޅުނު މީހެކެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފިހާޅޮހި ރިސޯޓުގައި ފަތުރުވެރިއަކި މަރުވެގެން  އެކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 9:20 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އިޓަލީގެ ފިރިހެނެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *