އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބުރާ)، ދީނަށާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ފާޅުގައި ފުރައްސާރަ ކުރަމުން ދާތީ އޭނާއާއި މެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން، މަންދު ކޮލެޖް ކައިރީގައި ހުއްޓި ތިބި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ

ހަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މަޑުކޮށްގެން ތިބި ތިން މީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް މީހަކަށް އުނދަގޫ ވާނެހެން އަޑު އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.  

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ

(ތަފްސީލު އަންނަނީ...)

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *