އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް (އިބުރާ) ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އިބުރާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 20:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އިބުރާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރެވުނީ، ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މީސް މީޑިޔާގައި ފަތުރަމުންދާ ނަފުރަތު އުފެދޭ ވާހަކަތަކާއި އިންޒާރު ދިނުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ.

އިބުރާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވާއިރު މި ފަހަކުން އޭނާ ވަނީ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށާއި ސަހާބީބޭކަލުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަށް ބޭއަދަބީކޮށް މުހާތަބުކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އޭނާ ވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ބައެއް ހުކުމްތަކަށް ގޮންޖަހާ އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު އެތަކެއް ވާހަކަތަކެއް މީސްމީޑިއާގެ ވިއުގަރ ތަކުގައި ދައްކައިފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *