ހުޅުމާލޭ ރޯ ހައުސްއެއްގައި ނިޔާވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވާ މީހާ ރޯ ހައުސްގެ ޓެރެސް މައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތްވާ ފެނިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 1:10 ކަން ހާއިރުގައެވެ. ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމުގައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *