މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.
އެގޮތުން މައްޗަންގޮޅީ އަދި ގަލޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ. 

މިފަހަކަށް އައިސް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ދަނީ ވަރަށް ގިނައިން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *