ރާއްޖެއިން ދުބާއީ (ޔޫއޭއީ) އާއި އެމެރިކާ ފަދަ ބޮޑެތި އަދި ފަތުރުވެެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ޤައުމުތައް ފަހަތައް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އިންސްޓަރގްރާމަބަލް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީ ސަފުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްލައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ސައިޓެއް ކަމަށްވާ "ބިގް 7 ޓްރެވެލް" ގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އިންސްޓަރގްރާމަބަލް ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 6 ވަނައެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު މި ލިސްޓުގައި 10 ޤައުމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ގަޔާވާ މަންޒިލަކަށް ވެފައިވަނީ އޮސްޓްރޭލިޔާއެވެ.

މި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު:

1- އޮސްޓްރޭލިޔާ

2- ހޮންގް ކޮންގް

3-ކެނެޑާ

4-އިންޑޮނޭޝިޔާ

5-ސައުތް އެފްރިކާ

6-ދިވެހިރާއްޖެ

7-އިންޑިޔާ

8-އެމެރިކާ

9-ދުބާއި(ޔޫއޭއީ)

10-ސިންގަޕޫރު

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިންވެސް ހޮވާލެވޭ 7 މަންޒިލެއް މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނެއެވެ. އެއީ ނިޔާމަ، މާލެ، ލާމު، އަންގްސަނާ ވިލަވަރު، ދި ކޮންރާޑް އަދި އަންނަން ތަރާ ދިގުރަށުގެ އިތުރުން ގިލި ލަންކަން ފުށިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *