ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގްގައި ހުންނަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މަދިރި ބޭސްތަކެއް ލީކުވެ، އޭގެ އަސަރު ކޮށްގެން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުންވެސް މީހުން ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. 

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...)

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *