ވިލިމާލޭ ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިގައިފައިވަނީ ވިލިމާލޭ އެސްޓީއޯ ކައިރީގައި ހުރި "ސީޝަމް" ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅުގެއެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ހަބަރު އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބުނީ ރޭ 3:11 ގައި ކަމަށާއި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ވިލިމާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ފަޔަރަ ފައިޓަރުންގެ އެހީގައި  3:25 ހާއިރު އަލިފާންގަޑު ނިއްވާލެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

އަދި މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުންވެފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *