ކުޅިވަރު
އާސެނަލް އިން ބޮޑު ތަފާތަކުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އިން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ވާދަވެރި ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް އަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ލިއަންދުރޯ ޓްރޮސާޑެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި އާސެނަލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިފަ އެވެ. ހާފު ފެށިގެން ހަތް މިނެޓު ތެރޭގައި ބެން ވައިޓް ލަނޑެއް ޖަހާފައިވާއިރު، ކައި ހަވާޓްޒް ވަނީ ގާތް ގާތުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. އެޔަށްފަހު، މެޗުގެ 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ވައިޓް ވަނީ އޭނާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ.

މި ސީޒަންގައި އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންން ކޯލް ޕާމާ އަށް ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މެޗު ގެއްލިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި 20 ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ.

މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް މިވަގުތު އޮތީ 77 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ލިވަޕޫލަށްވުރެ އެއް މެޗު އަދި ސިޓީ އަށްވުރެ ދެ މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެނެވެ. ދެވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ 74 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. އަދި ތިން ވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 73 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top