ޚަބަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވުނު ހަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކޮށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރި ހަ ކެންޑިޑޭޓަކު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ޕީއެންސީއަށް ސޮއި ކުރި ކެންޑިޑޭޓުން:

  1. ޑރ. އަނާރާ ނައީމް – ހުރާ ދާއިރާ
  2. ހަސަން ޒަރީރު – މަތިވެރި ދާއިރާ
  3. އަހްމަދު ޒަމީރު – މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ
  4. އަހްމަދު ރިޔާޒު – ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ
  5. ޔާސީން އަބްދުالله – ނައިފަރު ދާއިރާ
  6. އާޒިމް އަބްދުލްއަޒީޒް – ވިލިނގިލީ ދާއިރާ

މި ހަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕީއެންސީއަށް ސޮއި ކުރިކަން ހާމަކޮށް ޕީއެންސީން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓުގައި ވަނީ އެ ކެންޑިޑޭޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ އެކު ނަންގަވާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްވެސް ހިމަނާފަ އެވެ.

މިތަނުން ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަނީ އެ ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން ރައީސް މުއިއްޒު ތާއިދު ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕީއެންސީއަށް 66 ގޮނޑި ލިބުނު އިރު އެމްއެންޕީއަށް 1 ގޮނޑި އަދި އެމްޑީއޭއަށް 2 ގޮނޑި ލިބިފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ތާއިދާއެކު ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ވަނީ މާމިގިލި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފަ އެވެ. އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވުނު ހަ މެންބަރުން ޕީއެންސީއާ ގުޅުމާއެކު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން 20 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 72 އަށް އަރާނެ އެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 12 ގޮނޑި އެވެ.

25
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top