ޚަބަރު
ދުވާފަރު ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނަން އެދިއްޖެ، އީސީން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނައިދިނުމަށް އެ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރި ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަހްމާން (އިބުކޮ) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

އިބުކޮގެ ފަރާތުން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް ގުނުމަށް އެދިފައިވާކަން އީސީގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ ވަނީ ޖަޒީރާއަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ގުނަން އެދިފައިވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެއް ފޮށްޓާއި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް ކަމަށެވެ. އީސީން ނިންމީ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ފޮށި ގުނަން ޖެހޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ފޮށިތަކާ މެދު މިއަދު އީސީން ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް ޒަކަރިއްޔާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓުގެ ފަރަގު ކުޑަވުމަކީ ވޯޓު ފޮށިތައް އަލުން ގުނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވޯޓު ފޮށި އަލުން ގުނާނީ ގަބޫލު ކުރެވޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށާއި ގޮތެއް ނިންމާނީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން 4 ވޯޓުގެ ތަފާތުން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު އަލީއެވެ. އޭނާއަށް 1074 ވޯޓު ލިބުނުއިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި އިބުކޮއަށް ލިބިފައިވަނީ 1070 ވޯޓެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top