ލޮނުޒިޔާރަތް މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ 4 ވަނަ ބުރިން ބިއްލޫރި ކުޑަ ދޮރެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި،  ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރު ވެއްޓިފައިވަނީ، ކަމަރާގޭގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ. އެހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 17:45 ހާއިރެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ފުލުހުން ދަނީ މިހާރު އެހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *