ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް ހެންވޭރު މާހިޔަ ޢަބްދުﷲ މުނާޒް މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޢަބްދުﷲ މުނާޒް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބު ފެންވަރުގައެވެ. ޢަބްދުﷲ މުނާޒަކީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގައި 24 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި، ޢަބްދުﷲ މުނާޒަކީ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު 2011 ވަނަ އަހަރު ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ރިޓަޔަރކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ރިޓަޔަކުރެއްވި އިރު ހުންނެވީ ފަރސްޓް ލެފްޓެނަންޓްގެ މަޤާމުގައެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެން ޢަބްދުﷲ މުނާޒް ވަނީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވައި ޖަލުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޢަބްދުﷲ މުނާޒަކީ ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *