ބޮޑު ތަފާތަކުން ރޫހުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ސާއްބަ އެނިވާސަރީ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޔޫތު ފުރެންޑްސް ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޔޫތު ފުރެންޑްސް ކާމިޔާބު ކުރީ 4 -0 ލަނޑުންނެވެ. ޔޫތު ފުރެންޑްސްގެ މުހައްމަދު މަފާޒު 2 ލަނޑު ޖެހިއިރު އަނެއް ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ޖާދު ﷲ އަލީއާއި ހަސަން ޝާހިދެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވަނީ ޖާދު ﷲ އަލީއެވެ.

ހަނިމާދޫގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސާއްބަ އެކުވެރި ކުލަބުގެ އަހަރީ ދުވަހާއިގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީގައި މާދަމާ ބައްދަލު ކުރާނީ އަހުލީ އަދި ރިއަލް ސްޓަރސްއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *