މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ ނިޔާވި ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރަށް އުފަން އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ އަހުމަދު ޝިފާން ގެ އާއިލާ އާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ ނައިބު ރައީސް މިއަދު ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރަށް ވަޑައިގެން ޝިފާންގެ އާއިލާ ގާތަށް ޒިއާރަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ނަންފުޅުގައާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ނަންފުޅުގައި އިޚްލާޞްތެރި ތައުޒިޔާ ނިޔާވި ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ދަންނަވާފައެވެ.  .

އިއްޔެ ޝިފާން ނިޔާވީ އާއިލާ އެކު ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިއުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *