އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ކުރިއަށްއޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކުރިމަތި ލައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވައިފެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވަމުން ފުއާދު މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތި ލައްވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށްް އެވާހަކަ ދަންނަވާާ ކަމުގައެވެ.

ފުއާދު ތައުފީގު އަކީ އެމްޑީޕީ އާއި އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.