މާލެ ގެއެއްގެ ބެލްކަނި ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ހ.ހާޖަރާގޭގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބެލްކަނި ވެއްޓިފައިވަނީ ދާދި ދެންމެއަކުއެވެ. 

އެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވި ނަމަވެސް، މަގުމަތީގައި ޕާކު ކޮށްފައި ހުރި ގިނަ ވެހިކަލް ތަކަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.