ޕެޑް އަދި ޓެމްޕަން ފަދަ ތަކެތިން ޖީއެސްޓީ ނެގުން އުވާލުމުގެ ބިލް، ރައީސް އިބަރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ހަ ޕަސެންޓުގެ ރޭޓުން ޓެކްސް ނެގެމުންދިޔަ ޕެޑް އަދި ޓެމްޕަން، ޒަރޫރީ އެއްޗެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭގެން ނެގޭ ޓެކްސް އުވާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ވެގެންދާނެއެވެ.

ޕެޑް އަދި ޓެމްޕަން ފަދަ ތަކެތިން ޓެކްސް ނެގުން އުވާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފައިވާކެމެކެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.