ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމުން ރޭނިސް ސަލީމް ވަކިކޮށްފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން އޭރު ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވަކިކުރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު އަހުމަދު ސަލީމް އެ މަގާމުން ވަކިިކުރުމަށް އެދި ޖޭއެސްސީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުންނެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުގެ ކަމުގެ މަގާމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އަދި ބޭފުޅަކު އައްޔަން ނުކުރައްވަ އެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.