ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެސްޓީއޯ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން އަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއަށް ހަމަޖެއްސީ، އެމްޑީޕީގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުސެއިން އަމްރު އެވެ. އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ހަމަޖެއްސީ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭޒްގެ މެނޭޖަރަކަށް ހުންނެވި މުހައްމަދު ރިޒްވީ އެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ހަމަޖެއްސީ އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އާދަމް އާޒިމް އެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.