ކުޅިވަރު
އެސްޓަން ވިލާ އާއެކު އެމެރީ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި

އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ އެ ޓީމާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި އެވެ.

އެމެރީ ވިލާއާއެކު ސޮއިކުރި އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރު އެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އޭނާ ކޯޗު ކަމާ ހަވާލުވިއިރު ޓީމު އޮތީ 16 ވަނައިގައެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާ ވަނީ ޓީމު ހަތް ވަނައިގައި ނިންމާލުމަށް އިރުޝާދުދީ، ޔޫރޮޕާ ލީގަށް ގެންގޮސްދީފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޓީމު ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއް ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މިވަގުތު ވިލާ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ އެއް ހޯދުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފަ އެވެ. ޓޮޓެންހަމް އަށްވުރެ ދެ މެޗު އިތުރަށް ކުޅެ، ވިލާ އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓު ކުރީގަ އެވެ.

އެމެރީ ބުނީ، މިހާރު މި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތް އެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ ޓީމު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަ ށެވެ.

އެމެރީ ވަނީ ސެވިއްޔާ އާއެކު ވިދިވިދިގެން ތިން ފަހަރު ޔުރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، އޭނާ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ވިޔަރެއާލް އާއެކުވެސް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ވިލާ ގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެފައިވާ ކޯޗަކީ އެމެރީ އެވެ. އޭނާ ވަނީ 59 މެޗުގެ ތެރެއިން 35 މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދީފަ އެވެ.

ލީގުގެ ފަހު ހަތަރު މެޗުގައި ވިލާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޗެލްސީ، ބްރައިޓަން، ލިވަޕޫލް އަދި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް އާއެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top