ޚަބަރު
ފަސްވަގުތު ނަމާދުކުރާ މީހުން ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފަށްނެރި ބާރުވެރި ކުރުވާނަން: އިމްރާން

ހަޔާތުގެ ބާކީ އޮތް ބައި ފަސްވަގުތު ނަމާދުކުރާ މީހުން ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފަށް ނެރެ ބާރުވެރި ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ހޯމްމިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްސްގައި މިއަދު އިމްރާން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ އެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މިހާތަނަށް ކުރަމުން އައި އަދި އެކަމެއް ކުރުމުގެ މަތީގައި ހަޔާތުގެ ބާކީ އޮތް ބައިގައި އިންޝާ الله، ދެމި ހުންނާނެ މަސައްކަތަކީ ފަސްވަގުތު ނަމާދުކުރާ މީހުން ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފަށް ނެރެ ބާރުވެރި ކުރުން،

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އާދަމް ޝަފީގު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައި ވާއިރު، އެދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރައްވައިގެން އިމްރާނަށް ވަނީ ނާކާމިޔާބާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިވަޑައިގަންފަ އެވެ. އިމްރާނަށް މި އިންތިހާބުގައި ލިބިވަޑައިގަތީ 28 ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ.

އިމްރާނަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top