ޚަބަރު
ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ގޮނޑިއެއް ނުލިބުމުން ބޮންޑޭގެ ރުޅިގަނޑު ރައްޔިތުންނަށް ބާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ކާމިޔާބު ނުވުމުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ރައްޔިތުންނަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަން ދައްކައި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް މެންބަރުންގެ މޫނު މަތީ ރައްޔިތުން ޖަހައިފި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދާއިރާތަކަށް އެހެން މެންބަރެއް ހޮވުމުން އެކަމުގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ބޮންޑޭ ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ފާރަވެރި މަޖިލީހެއް ބިނާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ފައިސާއަށް ހެއްލިގެން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ބޮންޑޭ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ މެންބަރުން އަލުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ކުރުމުން އެކަމަށްވެސް ބޮންޑޭވަނީ ފާޑު ކިޔާފަ އެވެ. އެގޮތުން މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމްގެ ނަން ބޮންޑޭ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ނިމިގެން ދިޔައިރު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ލިބިފަ އެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 12 ގޮނޑި އެވެ. އިދިކޮޅުން ދެން ކުރިމަތިލާފައިވާ ޑިމޮކްރެޓްސްއާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތާއިދާއެކު ކުރިމަތިލި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ގޮނޑިއެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top