ސްރީލަންކާގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ލަންކާގެ ހަތަރު ފުލުހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓް ތަކުން ބުނެފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، ނޮގޭގޮޑައިގައި ދިން ހަމަލާގައި ވަނީ އެއް ފުލުހަކު މަރުވެފައެވެ. އަދި މެންދުރު ދެހިވަލައިގަ ދިން ހަމަލާގައި ވަނީ 3 ފުލުހަކު މަރުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ލަންކާގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ދެމުންގެންދާ މި ހަމަލާގައި 187 މީހުން ވަނީ މަރާލާފައެވެ. އަދި ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *