ކުޅިވަރު
ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް، ރެއާލް ލީގު ހޯދުމާ ގާތަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރެއާލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގައި އަންދްރެއަސް ކްރިސްޓެންސަން ޖެހި ގޯލާއެކު ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ބާސެލޯނާ އިންނެވެ. ނަމަވެސް، 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް ފާމިން ލޮޕޭޒް އެވެ. ރެއާލުން ވަނީ އައު ހިތްވަރަކާއެކު އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ގޯލެއް ޖަހައި، އަނެއްކާވެސް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ލޫކަސް ވަޒްކޭޒް އެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިނީ ޖޫޑް ބެލިންހަމް އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ލަމީން ޔަމާލް ޖެހި ބޯޅައެއް ގޯލުގެ ރޮނގު ހުރަސްކުރި ކަމަށް ބުނެ، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގޯލްލައިން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުމެއް ނުކުރެ އެވެ.

މި މޮޅާއެކު ރެއާލަށް ވަނީ އެއްވަނައިގައި 81 ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. ދެވަނައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 70 ޕޮއިންޓެވެ. ރެއާލުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ދެން ބޭނުންވާނީ ތިން މޮޅެވެ.

5
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top